Pirmojo kambario ekspozicija

Pirmojo kambario ekspozicija skirta atskleisti dr. K. Griniaus svarbiausiems gyvenimo faktams. Šiam tikslui panaudota: 30x40 cm dydžio fotografijos, originalus didelis dr. K. Griniaus fotografinis portretas, darytas 1926 m. Kaune, K. Griniaus rašytos knygos (originalai ir kopijos), atsiminimai, dr. K. Griniaus redaguoto “Ūkininko” vieni pirmųjų numerių, K. Griniaus redaguoti medicininiai žurnalai bei žurnalai, kuriuose yra jo rašyti straipsniai, taip pat knygos, spaudiniai išleisti apie dr. K. Grinių. Tame pačiame kambaryje stovi skulptoriaus Kęstučio Balčino sukurtas biustas bei JAV pagaminta K. Griniaus palaikų urnos kopija, o aplink juos kabo fotografijos, susijusios su K. Griniaus mirtimi, palaikų perlaidojimu.

Antrojo kambario ekspozicija

Antrojo kambario vaizdasAntro kambario ekspozicija atskleidžia dr. K. Griniaus politinę, visuomeninę veiklą nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Apie tai pasakoja eksponuojamos fotografijos, atvirukai, knygos.

Trečiojo kambario ekspozicija

Trečiame kambaryje įrengta ekspozicijos dalis skirta dr. K. Griniaus sūnums: Kaziui, Lietuvos Generalinio štabo pulkininkui, Liūtui, aktyviam lietuvybės puoselėtojui JAV, Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus bendražygiui bei sūnėnui Vytautui Bacevičiui, Tauro apygardos štabo viršininkui, bolševikų sušaudytam Tuskulėnuose.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com